Lid van Landelijk Platform Odensehuizen

Al enige tijd is Odensehuis Dirk Baron nauw betrokken bij het Landelijke Platform. Vanaf heden is het Odensehuis formeel lid en is Michel Dijkman tevens secretaris van het Platform. Hiermee hopen wij andere Odensehuizen te kunnen ondersteunen.