Over ons

Ontstaan

Het vraagstuk, ‘hoe leef ik mijn leven na de diagnose dementie’ was voor ZuidOostZorg,  Gemeente Smallingerland, Kwadrantgroep en de TAO of Care aanleiding om in 2018 het Odensehuis Dirk Baron als onderdeel van de Proeftuin Dementie te openen. 
Met steun van ZuidOostZorg is het Odensehuis uitgegroeid tot een vertrouwde plek voor veel mensen die te maken hebben met dementie.
In juni 2020 heeft Stichting Odensehuis Dirk Baron de verantwoordelijkheid overgenomen.

In september 2021 is Odensehuis Beetsterzwaag van start gegaan.

De naam Dirk Baron

Dirk Baron kreeg in 2015 de diagnose Alzheimer. Hij was toen nog maar 35, partner van Dieke en vader van twee jonge kinderen. In oktober 2017 kwam Dirk met zijn partner Dieke in het Odensehuis in Leeuwarden. Hij voelde zich er direct thuis. Dieke vertelt over de wens van Dirk voor een Odensehuis in Drachten: ‘Op een gegeven moment valt er steeds meer weg: werk, autorijden en het sociale leven wordt steeds beperkter. Wat hadden wij op dat moment graag zo’n plek in de buurt gehad. Een plek waar je jezelf kunt zijn, kan doen wat je wilt en zomaar even binnen kunt lopen, zonder dat je daar een indicatie voor nodig hebt. Een plek waar iedereen welkom is.’

Het bestuur

Het Odensehuis Dirk Baron is ondergebracht in een stichting waar de gemeenschap, de betrokken burger, de ondernemer en de Vereniging Sûnenz in vertegenwoordigt zijn. Zo werken wij, vanuit persoonlijke betrokkenheid, mee aan een dementie vriendelijke samenleving.  
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

 • Jaap Broersma, voorzitter
 • Michel Dijkman, secretaris
 • Kees Joustra, bestuurslid
 • Jellie v/d Vliet, penningmeester
 • Tessa de Jong, coördinator Drachten
 • Annie Hoekstra, coördinator Beetsterzwaag

Ons netwerk

 • In Drachten zijn wij gevestigd in het Sûnenz centrum waar vele partners samen werken aan gezondheid. Zo kunnen we gebruik maken van alle faciliteiten die er zijn, gericht op preventie en een actieve leefstijl.
 • In Beetsterzwaag zijn wij gevestigd in De Buorskip. Een prachtig dorpshuis vol bruisende activiteiten voor alle dorpsbewoners.
 • Door onze samenwerking met ZuidOostZorg zijn wij nauw verbonden met het netwerk rondom dementie in Smallingerland. En kunnen wij gebruik maken van de kennis ervaring van zorgprofessionals.
 • Wij willen midden in de samenleving staan. De Gemeente Smallingerland en Gemeente Opsterland geven ons de mogelijkheid om dit ook waar te kunnen maken.
 • Wij zijn lid van het Landelijk Platform Odensehuizen waarmee wij een belangrijke bijdrage leveren aan het landelijk op de kaart zetten van de Odensehuizen in Nederland.

Onze uitgangspunten

Ontmoeten

Bij ons kunt u vrijblijvend binnen lopen voor een lekker bak koffie en een goed gesprek. Het ontmoeten en aandacht hebben voor elkaars verhaal staat bij ons centraal. Dit geldt voor zowel de persoon die te maken heeft met dementie als voor de naasten.

Actief leven

Elke dag bewegen, gezond eten, plezier maken en zinvol bezig zijn is voor iedereen belangrijk. Ook voor mensen die te maken hebben met dementie. Samen met Sûnenz organiseren wij regelmatig activiteiten zoals: kunst, sporten, muziek en lekker en gezond eten.

Ervaringen delen

Een bezoeker van het Odensehuis vertrouwde ons toe, “Met dementie valt best te leven, maar dat de mensen om mij heen me niet meer voor vol aanzien dat is ondraaglijk”.  Dit is precies de reden waarom wij veel aandacht besteden aan het delen van ervaringen en kennis.

Goed thuis wonen

Als Odensehuis hebben wij nauw contact met casemanagers dementie, huisartsen, zorgorganisaties en vrijwilligersorganisaties. Wij weten de juiste wegen te bewandelen waardoor wij u kunnen adviseren bij het zo lang en goed mogelijk thuis wonen.