Ontstaan

Het vraagstuk, ‘hoe leef ik mijn leven na de diagnose dementie’ was voor ZuidOostZorg,  Gemeente Smallingerland, Kwadrantgroep en de TAO of Care aanleiding om in 2018 het Odensehuis Dirk Baron als onderdeel van de Proeftuin Dementie te openen. 
Met steun van ZuidOostZorg is het Odensehuis uitgegroeid tot een vertrouwde plek voor veel mensen die te maken hebben met dementie.
In juni 2020 heeft Stichting Odensehuis Dirk Baron de verantwoordelijkheid overgenomen.