Lid van Landelijk Platform Odensehuizen

Al enige tijd is Odensehuis Dirk Baron nauw betrokken bij het Landelijke Platform. Vanaf heden is het Odensehuis formeel lid en is Michel Dijkman tevens secretaris van het Platform. Hiermee hopen wij andere Odensehuizen te kunnen ondersteunen.

ZuidOostZorg draagt stokje over

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst heeft Anke Huizenga, bestuurder ZuidOostZorg symbolisch het ‘stokje’ overgedragen aan de Jaap Broersma. Hiermee gaat de stichting zelfstandig verder. Een mooi en bijzonder moment.

Tessa de Jong, nieuwe coördinator

Per 1 augustus 2020 is Tessa het gezicht van het Odensehuis. In de gesprekken en tijdens de kennismakingen in het …